fbpx

Κατάψυξη Σπέρματος

Κατάψυξη Σπέρματος

Όπως στη γυναίκα με τα ωάρια, έτσι και στον άντρα είναι φορές που συνιστάται η κατάψυξη σπέρματος.

Μια συνηθισμένη πλέον διαδικασία που δεν ενέχει καμία ανησυχία για το σπέρμα και την ποιότητα του και το οποίο διαφυλάσσεται σε κατάλληλες τράπεζες σπέρματος.

Το σπέρμα φυλάσσεται μέσα σε διάλυμα ειδικό το λεγόμενο cryoprotectant, ώστε τα σπερματοζωάρια να είναι απόλυτα προστατευμένα εντός του.

Η χρήση του υλικού μπορεί να γίνει πολλά χρόνια μετά, ακόμα και μια 15ετία με πολύ καλή ποιότητα διατηρημένη και επίτευξη εγκυμοσύνης στα πλαίσια μιας εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Οι λόγοι που αναγκάζουν έναν άντρα να καταψύξει στα σπερματοζωάριά του είναι όταν αυτά είναι λίγα και σε ποσότητα αλλά και φτωχά σε ποιότητα.

Πολλές φορές και για διάφορους λόγους παρουσιάζεται μικρή παραγωγή σπέρματος. Άλλοτε πάλι μια κακοήθεια στο γενετικό σύστημα του άντρα μπορεί να τον ωθήσει να κάνει χημειοθεραπεία οπότε καταστρέφεται ένας αρκετά μεγάλος αριθμός σπερματοζωαρίων. Η βιοψία στους άρχεις μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για το σπέρμα.

Σημειωτέων, η ποιότητα του σπέρματος και η δυνατότητα γονιμοποίησης του ωαρίου της συντρόφου ενός άντρα, δεν έχει καμία σχέση με το πόσο δυνατή και επαρκής είναι η σεξουαλική ζωή του ίδιου ατόμου.

Επιπλέον σε περίπτωση εξωσωματικής γονιμοποίησης τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγεται ένα από τα πιο άριστα σπερματοζωάρια ώστε να γονιμοποιήσει το ωάριο και να παραχθεί ένα άριστο και γερό γενετικό υλικό με όλα τα χαρακτηριστικά του DNA του ατόμου.

Με αυτό τον τρόπο αποκλείονται αρκετές κληρονομικές ή ανίατες ασθένειες και παρέχεται η μεγαλύτερη δυνατή καλή υγεία του νεαρού εμβρύου που αναμένεται να κυοφορηθεί.

Η επιλογή του σωστού σπερματοζωαρίου γίνεται με την μέθοδο ΙΜSI μέσα από ένα μικροσκόπιο υψηλής ανάλυσης αποκλείοντας ανωμαλίες όπως κακοσχηματισμένο κεφάλι, σώμα ή ουρά του σπερματοζωαρίου.

Για το πότε και ποιο σπερματοζωάριο θα καταψυχθεί, καθώς και πότε θα αποψυχθεί , εξαρτάται από την ποιότητα του σπερμοδιαγράμματος, μια εξέταση απαραίτητα για κάθε άντρα.

Υπολογίζεται ότι σε κάθε υπογόνιμο ζευγάρι ο άντρας ενοχοποιείται κατά 45%.

Όμως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μπορεί ένας άντρας να έχει κακοσχηματισμένο σπερματοζωάριο σε μια δύσκολη φάση της ζωής του και την αμέσως επόμενη στιγμή όλα να είναι φυσιολογικά.

Ανδρολόγοι, βιολόγοι, ενδοκρινολόγοι και φυσικά γυναικολόγοι είναι αυτοί που σε κοινή πορεία θα δώσουν καίριες λύσεις μέσα από σειρά εξετάσεων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η συλλογή του σπέρματος γίνεται με δύο τρόπους. Είτε με εκσπερμάτιση ή με ειδική εκχύλιση μέσα από μια απλή επέμβαση χειρουργική της επιδιδυμίδας οπότε και λαμβάνονται δείγματα σπέρματος από τους άρχεις.

Έτσι αποκλείονται οι όποιες ανωμαλίες και το κυριότερο η ποιότητα του σπέρματος παραμένει το ίδιο καλή όπως και το φρέσκο, μετά φυσικά από την απόψυξή του.

ΟΙ τράπεζες σπέρματος είναι απολύτως ασφαλείς τόσο για την διαφύλαξη σπερματοζωαρίων ενός ατόμου που ενδιαφέρεται να κάνει κάτι τέτοιο για λογαριασμό του, αλλά και σε όποια άλλη περίπτωση, όταν κάποιος θέλει να δωρίσει σπερματοζωάρια.

Στην περίπτωση που το σπέρμα χρησιμοποιηθεί άμεσα αποψύχεται λίγες ώρες πριν και είναι έτοιμο προς χρήση στην περίπτωση της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η επαρκής ποσότητα δίνει την ελπίδα στο ζευγάρι χωρίς άλλη διαδικασία να χρησιμοποιήσει το φυλαγμένο σπέρμα για περισσότερες της μιας εξωσωματικές προσπάθειες.

Πολλές φορές το επάγγελμα ενός άντρα είναι ένοχο για την ποιότητα και ποσότητα των σπερματοζωαρίων του. Άλλες φορές πάλι βαρείς

τραυματισμοί στην σπονδυλική στήλη κάνουν ανεπανόρθωτες βλάβες στο γενετικό υλικό.

Ενημέρωση Γονιμότητας


e-genius.gr ...intelligent web software