Μαιευτικό Ιατρείο

Παρακολούθηση Κυήσεως
Μαιευτική Εξέταση και Συμβουλευτική
Υπερηχογράφημα Κυήσεως
3D Υπερηχογράφημα Κυήσεως
Παρακολούθηση Κυήσεων Υψηλής Επικινδυνότητας

Ενημέρωση Γονιμότητας


e-genius.gr ...intelligent web software