fbpx

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για την βιοψία όρχεων

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για την βιοψία όρχεων

Είναι φορές που η φύση, δεν είναι τόσο γενναιόδωρη ακόμη και στους άντρες και αφορά, την καλή παραγωγή των σπερματοζωαρίων.

Το 1% των ανδρών πάσχουν από αζωοσπερμία και το 10% αυτών που κάνουν εξετάσεις για γονιμότητα, έχουν την ίδια κλινική εικόνα.

Η πρώτη κίνηση, για την διαπίστωση μια τυπικής αζωοσπερμίας, είναι η διενέργεια ενός σπερμοδιαγράμματος.

Κι επειδή αυτό δεν είναι δεδομένο στις ενδείξεις του, μετά από εύλογο χρονικό διάστημα καλό είναι να επαναληφθεί, για να διαπιστωθεί ποια είναι η πλήρης εικόνα του σπέρματος που έχει ληφθεί.

Το δείγμα που λαμβάνεται, φυγοκεντρείται στο εργαστήριο και μόνο αν αυτό δείξει ότι δεν υπάρχουν σπερματοζωάρια, ζωντανά ή μη, τότε μόνο διενεργείται βιοψία όρχεων.

Η βιοψία όρχεων θα δείξει αν υπάρχουν σπερματοζωάρια ή όχι.

Με αυτή τη μέθοδο, που θα εξηγηθεί παρακάτω, παίρνει ο ειδικός σπερματοζωάρια απ’ ευθείας από τον όρχη, λόγω του ότι υπάρχει χαμηλή κινητικότητα στα σπερματοζωάρια, σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, η γονιμοποίηση του ωαρίου.

Γι’ αυτό το λόγο, τα σπερματοζωάρια που θα ληφθούν χρησιμοποιούνται μόνο στην περίπτωση εξωσωματικής γονιμοποίησης. Η λήψη τους γίνεται μόνο από εξειδικευμένο ουρολόγο.

Υπάρχει η δυνατότητα, η επέμβαση να γίνει την ίδια ημέρα της ωοληψίας, ώστε αν υπάρξει κάποιο ζωντανό σπερματοζωάριο, να γονιμοποιηθεί το ένα και μοναδικό ωάριο.

Επίσης, ότι άλλο σπερματοζωάριο βρεθεί, μπορεί να καταψυχθεί για επόμενες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η φύλαξη του σπερματοζωαρίου γίνεται μέσα σε ειδικό καλλιεργητικό υλικό υγρό, και καταψύχεται. Έτσι δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται η επέμβαση.

Στόχος είναι, αφού η επέμβαση αφορά την λήψη ιστοτεμαχιδίων από τον όρχη, να ληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα δείγματα και από διαφορετικές περιοχές.

Η επέμβαση γίνεται με νάρκωση, έχει ράμματα και η ανάρρωση αφορά από μία με δύο ημέρες, έως μία εβδομάδα.

Παράλληλα, καλό είναι να γίνουν και ιστολογικές εξετάσεις, από κάποιον παθολογοανατόμο, ώστε ν αποκλειστούν περιπτώσεις κακοήθειας, που μπορεί να προκαλεί την αζωοσπερμία.

Η αζωοσπερμία, όταν προέρχεται από την απόφραξη των πόρων, μπορεί να οφείλεται σε κάποια παλαιότερη επέμβαση, ή σε κάποια λοίμωξη, ή ακόμα και ανατομική δυσκολία εκ γενετής.

Μπορεί να ληφθεί και αυτό είναι το σημαντικό, μη ώριμο σπέρμα, που δεν έχει περάσει ή αδυνατεί να περάσει, από την επιδιδυμίδα και να προκαλέσει γονιμοποίηση του ωαρίου.

Μια άλλη μέθοδος, είναι η αναρρόφηση των πολύτιμων σπερματοζωαρίων, από τους όρχεις ή την επιδιδυμίδα με απλή μέθη.

Η αναρρόφηση γίνεται με μια λεπτή βελόνα, με τοπική νάρκωση, χωρίς ιδιαίτερο πόνο, ακόμα και αμέσως μετά την επέμβαση, χωρίς τομές και ράμματα.

Βέβαια το μειονέκτημα αυτής της τελευταίας μεθόδου, είναι ότι η ποσότητα σπερματοζωαρίων, είναι μικρή τόσο όση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για μία εξωσωματική γονιμοποίηση.

Το υλικό δεν είναι ούτε πολύ, ούτε πλούσιο, ώστε να αντέχει να καταψυχθεί ή κρυοσυντηρηθεί όπως λέγεται.

Αν αυτή η μέθοδος, δεν δώσει ζωντανά ενεργά σπερματοζωάρια, τότε γίνεται η επέμβαση κατ’ ευθείαν από τους όρχεις λήψη δειγμάτων, και καθώς το δείγμα είναι αρκετό, μπορεί να κρυο-συντηρηθεί.

Η πρώτη μέθοδος είναι πιο εύκολη, αλλά επαναλαμβανόμενη, άρα ίσως οικονομικά πιο δαπανηρή, η δεύτερη είναι πιο σοβαρή, έχει μέρες ανάρρωσης και σχετικό πόνο, αλλά γίνεται μία φορά και δίνει υλικό για αρκετές προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η μέθοδος της βιοψίας όρχεων, συνδυάζεται άριστα με την μικρογονιμοποίηση, έχει καλά αποτελέσματα και αρκετά υψηλά ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης.

Θεωρείται η πιο σίγουρη και καλή λύση, στην σοβαρή ανδρική υπογονιμότητα. Είναι ο μόνος τρόπος ν αποκτήσει ένας άντρας με πρόβλημα αζωοσπερμίας, βιολογικούς απογόνους.

Η χειρουργική επέμβαση, το ότι δηλαδή κόβονται μικρά κομματάκια από διάφορα σημεία των όρχεων, δεν πρέπει ν ανησυχεί κανέναν.

Η ανάπλαση και η αποκατάσταση είναι απόλυτη μετά από λίγες μέρες.

Τα δε δείγματα, εξετάζονται σε ειδικά κέντρα από εμβρυολόγους για την ανίχνευση ζωντανών σπερματοζωαρίων.

Η δε επέμβαση γίνεται πάντα από εξειδικευμένο ουρολόγο και με ολική αναισθησία.

Νωρίτερα, ο υποψήφιος για την επέμβαση άντρας, έχει κάνει καρδιογράφημα, είναι νηστικός από το προηγούμενο βράδυ, και μπορεί να έχει και μια συζήτηση με κάποιον ψυχολόγο.

Είναι σημαντικό να έχει καλή ψυχική υγεία. Για την προσπάθεια που κάνει, αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, πολλές φορές μεγαλύτερο απ’ όσο υποπτευόμαστε.

Η βιοψία όρχεων, είναι η σύγχρονη λύση για την συνέχιση των γονιδίων του κάθε άντρα, που αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Παλαιότερα, μόνη διέξοδος, ήταν η τράπεζα σπέρματος ή η υιοθεσία. Η επιστήμη έχει λύσει πολλές παραμέτρους υπογονιμότητας στον άντρα και την γυναίκα, φτάνει ν αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να ζητήσουν έγκαιρα και έγκυρα τη βοήθεια του ειδικού.

Ενημέρωση Γονιμότητας


e-genius.gr ...intelligent web software